Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

EL EMPLEO - THE EMPLOYMENTΕνσωματωμένη νεκρή εργασία. Καταμερισμούς εργασίας.