Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

George Carlin Talks About "Stuff"υπερσυσσώρευση - αποταμίευση κτλ