Κεφάλαιο 1

This crossword was created by aoth-net with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1           
Ε Φ Ι Κ Τ Ο Σ
 
Μ
2    3      4 
Α Π Ο Δ Ο Τ Ι Κ Α
     
Ο Ε Ο
5     
Α Ρ Ξ Ρ
       
Ρ Ε Ι Ε
       
Ν Υ Α Σ
     
Η Μ Μ
     
Τ Α Ο
    6     
Ι Τ Μ Ε Σ Α
7         
Κ Ρ Α Τ Ο Σ
 
Η

ΟΡΙΝΟΝΤΙΑ

  1. Ο συνδυασμός παραγόμενων ποσοτήτων που βρίσκεται αριστερά από την ΚΠΔ, ονομάζεται (7)
  2. Για να κατασκευάσουμε μια ΚΠΔ θα πρέπει να απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές πλήρως και (9)
  3. Όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο, τότε η ΚΠΔ στρέφει τα κοίλα προς τα (4)
  4. Σε ένα απλό Οικονομικό Κύκλωμα, οι οικονομικές μονάδες που το απαρτίζουν είναι: τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το (6)

ΚΑΘΕΤΑ

  1. Τα οικονομικά αγαθά ονομάζονται διαφορετικά και (11)
  2. Η αύξηση της ποσότητας των παραγωγικών συντελεστών σε μια υποθετική οικονομία, μετατοπίζει την ΚΠΔ (5)
  3. Όταν ικανοποιηθεί πλήρως μια ανάγκη, τότε λέμε ότι έχει επέλθει (8)
  4. Η ΚΠΔ έχει κλίση (8)


This crossword puzzle was created by aoth-net with EclipseCrossword. Try it today—it's free!