Κεφάλαιο 5

This crossword was created by aoth-net with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1             
Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α
 
Ρ
 
Ο
  2            3
Σ Μ Ε Ι Ω Θ Ε Ι Β
     
Φ Ε Ρ
    4 
Ο Ι Π Α
       
Ρ Ω Λ Χ
5                     
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ Υ
     
Ε Ο Χ
6             
Ζ Η Τ Η Σ Η Ν Ρ
     
Α Α Ο
7                 
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α Σ Ν
   
Μ Ι
8               
Α Υ Ξ Α Ν Ε Τ Α Ι

ΟΡΙΝΟΝΤΙΑ

  1. Η μείωση της ζήτησης, με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς, είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την _______ ισορροπίας (8)
  2. Αν αυξηθεί το κόστος παραγωγής ενός αγαθού Χ, η τιμή ισορροπίας του υποκατάστατου αγαθού Ψ θα (7)
  3. Η ανώτατη τιμή επιβάλλεται από το κράτος για να προστατεύσει τους (11)
  4. Όταν υπάρχει τάση για αύξηση της τιμής (για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά) σημαίνει, ότι στην αγορά υπήρχε υπερβάλλουσα (6)
  5. Όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή από το κράτος παρουσιάζεται στην αγορά (8)
  6. Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενός αγαθού, με σταθερή την προσφορά, η ποσότητα ισορροπίας (9)

ΚΑΘΕΤΑ

  1. Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται υπερβάλλουσα (8)
  2. Όταν μειώνεται η προσφορά, με σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας (9)
  3. Η επιβολή ανώτατης τιμής, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα Μαύρης Αγοράς, θα πρέπει να είναι (11)
  4. Η κατώτατη τιμή δημιουργεί στην αγορά (9)


This crossword puzzle was created by aoth-net with EclipseCrossword. Try it today—it's free!