Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Χερκελετζή, Χ. Π. (2009). Διδασκαλία των οικονομικών με χρήση ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού: Μια εφαρμογή με το εργαλείο GeoGebra στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Μαυρίδης, Μ. (2007). Η αποτελεσματικότητα της χρήσης γραπτού και προφορικού προοργανωτή κατά τη διδασκαλία οικονομικών εννοιών στο λύκειο.