Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Έστω ότι οι παραγωγικές δυνατότητες μιας υποθετικής  οικονομίας, μας δίνονται από τον παρακάτω πίνακα:

 

Συνδυασμοί

Αγαθό Χ

Α

650

Β

600

Γ

500

Δ

300

Ε

0

Σε αυτόν παρατίθενται μόνο οι ποσότητες παραγωγής ενός αγαθού Χ και όχι η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ποσότητα του άλλου αγαθού (έστω Υ).

 

Περισσότερα...

 

Μια υποθετική οικονομία έχει 4 άτομα εργατικό δυναμικό που ο κάθε εργάτης εργάζεται 8 ώρες. Επίσης, υπάρχουν δυο αγαθά Χ, Ψ. Για να παραχθεί μια μονάδα του αγαθού Χ χρειάζονται 2 ώρες εργασίας και για να παραχθεί μια μονάδα του αγαθού Ψ χρειάζονται 4 ώρες.

Οι εργάτες έχουν τον ίδιο βαθμό ειδίκευσης για την παραγωγή τον δυο αγαθών.

Να κατασκευάσετε τον Πίνακα Παραγωγικών Δυνατοτήτων.

 

Περισσότερα...

Έστω μια υποθετική οικονομία η οποία με δεδομένη τεχνολογία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της:

 

Συνδυασμοί

ποσοτήτων

 

Παραγόμενες

ποσότητες

αγαθού Χ

 

Παραγόμενες

ποσότητες

αγαθού Ψ

Α

0

110

 

Β

10

90

 

Γ

20

50

 

Δ

30

0

 

 

Περισσότερα...