Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η οποία, με δεδομένη τεχνολογία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της:

 

 

Συνδυασμοί

ποσοτήτων

 

Παραγόμενες

ποσότητες

αγαθού Χ

 

Παραγόμενες

ποσότητες

αγαθού Ψ

Κόστος

ευκαιρίας

αγαθού Ψ

(σε μονάδες

Χ)

 

Κόστος

ευκαιρίας

αγαθού Χ

(σε μονάδες

Ψ)

 

Α

0

110

 

 

 

 

 

 

0,5

2

 

Β

10

90

 

 

 

 

 

 

0,25

4

 

Γ

20

50

 

 

 

 

 

 

0,2

5

 

Δ

30

0

 

 

 

 

Περισσότερα...