Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Έστω ο κλάδος παραγωγής έχει τρεις επιχειρήσεις Α, Β και Γ. Οι συμπεριφορές των τριών επιχειρήσεων δίνονται από τους παρακάτω πίνακες προσφοράς.

 

 

Συνδυασμοί

P

QsΑ

Α

5

5

Β

10

10

Γ

20

15

 

Συνδυασμοί

P

QsΒ

Α

5

10

Β

10

20

Γ

20

25

 

Συνδυασμοί

P

QsΓ

Α

5

35

Β

10

40

Γ

20

60

 

Να βρεθεί:

  1. Η αγοραία προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε επίπεδο τιμής.
  2. Η ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας, όταν η τιμή μειώνεται από 20 σε 5 ευρώ.
  3. Η (αγοραία) ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή, όταν η τιμή μειώνεται από 20 σε 10 ευρώ. Να χαρακτηρίσετε την πρόσφορα.
  4. Η (αγοραία) τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή μειώνεται από 20 σε 5 ευρώ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λύση.