Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Έστω ότι στην τιμή P1 ο καταναλωτής Α, ζητάει 1000 κιλά και η ΕD=-0,5. Αν η τιμή αυξηθεί κατά 20%, να βρεθεί η ποσότητα που ζητάει στην νέα τιμή. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα.

 

Περισσότερα...

Έστω ότι η συμπεριφορά ενός καταναλωτή περιγράφεται από τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1= 100-5P. Αν αυξηθεί η ζήτηση κατά 50% για κάθε τιμή, ποια θα είναι η νέα συνάρτηση ζήτησης;

 

Περισσότερα...

Έστω ότι η συμπεριφορά ενός καταναλωτή περιγράφεται από τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1= 150-10P. Αν αυξηθεί η ζήτηση κατά 50 μονάδες προϊόντος για κάθε τιμή, ποια θα είναι η νέα συνάρτηση ζήτησης;

Περισσότερα...