Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Όταν η τιμή ήταν 10 ευρώ κατά μονάδα, η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού ήταν 20 μονάδες. Αν η τιμή του μειωθεί στα 5 ευρώ, και η ζητούμενη ποσότητα αυξηθεί κατά 30 μονάδες. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα του πωλητή. Να δικαιολογήσετε θεωρητικά την απάντηση σας.

Περισσότερα...

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 1000 ευρώ, η συμπεριφορά του καταναλωτή περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση ζήτησης: QDΑ =200 -2P.  Το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται στα 800 ευρώ και η εισοδηματική ελαστικότητα για την τιμή των 50 ευρώ είναι ίση με 2 καθώς το εισόδημα μειώνεται.

Περισσότερα...

Έστω ότι η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 500 κιλά. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί κατά 20%, με ΕD=-2 και κατόπιν αυξηθεί το εισόδημα κατά 20%, με ΕΥ=0,5, να βρεθεί η ποσότητα που θα ζητείται τελικά από τους καταναλωτές. Να γίνει το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα.

 

Περισσότερα...