Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Η ζήτηση καταναλωτή περιγράφεται από την συνάρτηση  QD=150 -3P και αφορά εισόδημα 300 ευρώ. Αν το εισόδημα του καταναλωτή αυξηθεί στα 450 ευρώ και η εισοδηματική ελαστικότητα στα 10 ευρώ ισούται με 2 και στην τιμή των 25 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 2,4 ( για αύξηση του Υ), να βρείτε:

Περισσότερα...

Έστω ότι η αγορά έχει δυο καταναλωτές, τον Α και το Β. Η ατομική καμπύλη του Α δίνεται από την εξίσωση Q= 100-5P και η ατομική καμπύλη του Β δίνεται από την εξίσωση Q= 200-4P. Να βρεθεί η εξίσωση της αγοραίας ζήτησης και να παρασταθούν όλες σε ένα καρτεσιανό. 

Περισσότερα...