Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πολιτική οικονομία είναι επιστημονική μόνο
στην περίπτωση που δίνει μια σωστή αντανάκλαση
των εσωτερικών αντικειμενικών τάσεων ανάπτυξης
της κοινωνίας και από τις θέσεις αυτές εξηγεί τις
εξωτερικές μορφές εμφάνισης.