Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Μια χώρα παράγει δυο αγαθά Χ και Υ, χρησιμοποιώντας μόνο τον παραγωγικό συντελεστή εργασία. Η χώρα έχει στη διάθεσή της 5000 εργατοώρες. Η παραγωγή 1 μονάδας Χ απαιτεί 4 εργατοώρες, ενώ η παραγωγή 1 μονάδας Υ απαιτεί 8 εργατοώρες.  Οι παραγωγικές δυνατότητες της υποθετικής οικονομίας εκφράζονται από μια γραμμική συνάρτηση.

  1. Να βρείτε τον τύπο (εξίσωση) την γραμμικής ΚΠΔ.

 

Περισσότερα...

 

Έστω το Κ.Ε.χ/ψ είναι 5 για κάθε πιθανή επιλογή της οικονομίας.

Η οικονομία όταν απασχολεί όλους τους συντελεστές στην παραγωγή του Χ αγαθού έχει δυνατότητα μέγιστης παραγωγής 40 τεμαχίων.

  1. Να βρεθεί η εξίσωση (τύπος) της ΚΠΔ και να σχεδιαστεί σε ένα καρτεσιανό η ΚΠΔ.

 

Περισσότερα...

 

Σε μια υποθετική Οικονομία, όταν παράγονται 100 μονάδες του αγαθού χ , η μέγιστη παραγωγή του αγαθού y είναι 20 μονάδες. Αν το ΚΕy/χ=2, ζητείται να υπολογισθεί η ποσοστιαία αύξηση της παραγωγής του y, όταν μειωθεί η παραγωγή του αγαθού χ κατά 50%.

 

Περισσότερα...