Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή δυο μόνο αγαθών Χ και Υ μιας υποθετικής οικονομίας με δεδομένη την τεχνολογία. 

 

Συνδυασμοί

Αγαθό Χ

Αγαθό Υ

Α

650

0

Β

600

400

Γ

500

700

Δ

300

900

Ε

0

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.
  2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ όταν η ποσότητα του Χ αυξάνεται από 300 σε 650.
  3. Να σχολιάσετε την μορφή της ΚΠΔ.
  4. Να εξετάσετε αν οι συνδυασμοί (Χ, Υ) = (300, 700) και (Χ, Υ) = (150, 975)  είναι εφικτοί.
  5. Πόσες μονάδες του Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν 50 μονάδες του Χ στον συνδυασμό (ΒΓ);
  6. Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 350 μονάδες του αγαθού Χ.
  7. Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 200 μονάδες του αγαθού Υ.
  8. Έστω ότι η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Δ (300, 900). Αν η οικονομία θέλει να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ κατά 150 μονάδες, πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν;

 


1.     8, 3, 1, 1/3
2.     2,57
3.     βλέπε θεωρία (μορφές ΚΠΔ)
4.     εφικτός αλλά ασύμφορος, ανέφικτος
5.     150
6.     150
7.     400
8.     150