Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή δυο μόνο αγαθών Χ και Υ μιας υποθετικής οικονομίας με δεδομένη την τεχνολογία.

 

Συνδυασμοί

Αγαθό Χ

Αγαθό Υ

Α

0

160

Β

20

120

Γ

40

80

Δ

60

40

Ε

80

0

 

 

  1. Να εξηγήσετε γιατί ο παραπάνω πίνακας αντιπροσωπεύει μια ευθεία καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, και να βρείτε την εξίσωση της
  2. Να σχολιάσετε την μορφή της ΚΠΔ.
  3. Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (Χ, Υ) = (20, 130) είναι εφικτός.
  4. Να βρείτε τις μονάδες του αγαθού Υ που πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 15 σε 45 μονάδες.
  5. Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 25 μονάδες του αγαθού Χ.
  6. Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού Υ.
  7. Αν η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Υ βελτιωθεί ώστε οι παραγόμενες ποσότητες του Υ να αυξηθούν κατά 20%, να βρεθεί η μορφή της νέας καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.

 


    1. Το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό σε όλους τους συνδυασμούς. Άρα έχουμε γραμμική ΚΠΔ.   y=-2x+160
    2. βλέπε θεωρία (μορφές ΚΠΔ)
    3. ανέφικτος
    4. 60
    5. 50
    6. 10
    7.  y= -2,4x+ 192