Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Μια οικονομία απασχολεί 4 εργάτες στην παραγωγή δυο αγαθών Χ, Υ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 15 μονάδες του Χ, είτε 30 μονάδες του Υ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.  Οι παραγωγικές δυνατότητες της υποθετικής οικονομίας εκφράζονται από μια γραμμική συνάρτηση.

1.  Να βρείτε τον τύπο (εξίσωση) την γραμμικής ΚΠΔ. 

2.  Αν αυξηθεί αριθμός των εργαζόμενων από 4 σε 5, να βρείτε τον τύπο (εξίσωση) την γραμμικής ΚΠΔ.

 

 

1.    y= -2x+ 120
2.    y= -2x+ 150