Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Επιχείρηση υποδημάτων έχει κόστος ανά υπόδημα 20 ευρώ. Αυξάνοντας την παραγωγή της κατά δέκα υποδήματα , αυξάνεται το συνολικό κόστος κατά 170 ευρώ και το μέσο κόστος διαμορφώνεται στα 18 ευρώ. Ποια η αρχική ποσότητα παραγωγής της επιχείρησης;

 

Περισσότερα...

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες, παράγει 50 μονάδες προϊόντος. Αν η επιχείρηση προσλάβει τρεις εργαζόμενους, το οριακό προϊόν γίνεται 20 μονάδες, ενώ αν προσλάβει δυο επιπλέον εργάτες το μέσο προϊόν γίνεται 12 μονάδες.

  1. Να βρεθεί ο αριθμός των εργατών που θα πρέπει να απασχολεί η επιχείρηση για να παράγει 90 μονάδες προϊόντος.
  2. Όταν εργάζονται 9 εργάτες, ποια ποσότητα αγαθών παράγει η επιχείρηση;

Περισσότερα...

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί έναν άγνωστο αριθμό εργαζομένων, το συνολικό προϊόν είναι 10 μονάδες. Αν προσλάβει πέντε ακόμα εργάτες, το συνολικό προϊόν αυξάνεται κατά έξι μονάδες και το μέσο μεταβλητό κόστος γίνεται 5 ευρω. Αν προσλάβει ακόμα τέσσερις εργάτες, το μεταβλητό κόστος γίνεται 120 μονάδες και το οριακό κόστος 10 μονάδες. Μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής είναι η εργασία και η αμοιβή της είναι 10 ευρώ.

Περισσότερα...