Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Μια επιχείρηση λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο και χρησιμοποιεί εργάτες, πρώτες ύλες, ενέργεια, ένα κτίριο το οποίο το νοικιάζει και το ασφαλίζει. Έχει τα παρακάτω στοιχεία κόστους και παραγωγής:

Συνδυασμοί

L

Q

MP

VC

TC

MC

Α

0

0

#

0

1000

#

Β

5

50

10

1000

2000

20

Γ

10

150

20

1500

2500

5

Δ

15

350

40

3000

4000

7,5

Ε

20

500

30

6000

7000

20

Ζ

25

600

20

10.000

11.000

40
1. Να βρεθεί πόσο παράγουν οι 7 εργάτες.
2. Αν απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία 19 εργάτες, τι ποσότητα προϊόντος παράγουν;
3. Ποιο το ύψος του συνολικού προϊόντος, σε περίπτωση που εργάζονται 4 εργάτες;
4. Ποια η ποσότητα παραγωγής των 12 εργατών;
5. Να βρεθεί το μέσο προϊόν των 2 εργατών.
6. Ποιο το προϊόν ανά εργάτη, όταν απασχολούνται 23 εργάτες;
7. Ποια η παραγωγικότητα εργασίας των 11 εργατών;
8. Πόσο παράγει ο ένας εργάτης όταν απασχολούνται 14 εργάτες στην παραγωγική διαδικασία;
9. Πόσοι εργάτες χρειάζονται ώστε να παραχθούν από την επιχείρηση 70 μονάδες προϊόντος,;
10. Αν η επιχείρηση παράγει συνολικό προϊόν 540 μονάδες, πόσοι εργάτες δουλεύουν, ώστε να επιτευχτεί η παραπάνω παραγωγή;
11. Ποια τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης;
12. Ποιο το κόστος της επιχείρησης για ενοίκια και ασφάλιστρα;
13. Ποιο το μεταβλητό κόστος , όταν η επιχείρηση παράγει 70 μονάδες προϊόντος;
14. Ποιο το κόστος σε μεταβλητούς συντελεστές σε επίπεδο παραγωγής 600 μονάδων προϊόντος;
15. Όταν η επιχείρηση παράγει 40 μονάδες προϊόντος, πόσα χρήματα ξοδεύει σε εργάτες και πρώτες ύλες και ενέργεια;
16. Όταν η επιχείρηση παράγει 370 μονάδες ποιο το συνολικό κόστος της επιχείρησης;
17. Πόσα χρήματα ξοδεύει η επιχείρηση για να παράγει 550 μονάδες προϊόντος;
18. Πόσα χρήματα δίνει συνολικά η επιχείρηση στους εργάτες, σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια παραγωγής, σε ενοίκιο κτιρίου και σε ασφάλιστρα, ώστε να παράγει 380 μονάδες προϊόντος;
19. Ποιο είναι το μέσο μεταβλητό κόστος, όταν παράγονται 100 μονάδες προϊόντος;
20. Ποιο το μέσο συνολικό κόστος, όταν το συνολικό προϊόν της επιχείρησης είναι 480 μονάδες προϊόντος;
21. Ποσό επιβαρύνεται ανά προϊόν η επιχείρηση για τους μεταβλητούς συντελεστές, αν απασχολείται 1 εργάτης;
22. Ποιο το μέσο κόστος όταν στην επιχείρηση δουλεύουν 19 εργάτες;
23. Ποιο το σταθερό κόστος ανά προϊόν αν εργάζονται 13 εργάτες;
24. Όταν η αυξάνεται η ποσότητα εργασίας από 3 σε 7 εργάτες, πόσο αυξάνεται η ποσότητα παραγωγής;
25. Όταν μειώνεται οι εργαζόμενοι από 22 σε 14, πόσο μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα;
26. Όταν η παραγωγή αυξάνεται από 310 μονάδες σε 510 μονάδες με ποιο κόστος επιβαρύνεται η επιχείρηση;
27. Ποια η μεταβολή του μεταβλητού κόστους όταν μειώνεται η παραγωγή από 560 μονάδες σε 470 μονάδες;
28. Πόσο αυξάνονται τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης, όταν το συνολικό προϊόν αυξάνεται από 10 μονάδες προϊόντος σε 160 μονάδες προϊόντος;
29. Όταν οι εργάτες αυξάνονται από 8 σε 18, πόσο μεταβάλλεται το κόστος των μεταβλητών συντελεστών;
30. Όταν παράγονται 600 μονάδες προϊόντος και μειωθεί η ποσότητα παραγωγής κατά 300 μονάδες πόσο μειώνεται η ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιεί η επιχείρηση;
31. Όταν παράγονται 500 μονάδες προϊόντος και η επιχείρηση μειώνει το κόστος της κατά 2000 ευρώ, πόσο θα μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα;


1. Q=90
2. Q=470
3. Q=40
4. Q=230
5. AP= 10
6. AP=24,3
7. AP=17,2
8. AP=22,1
9. L=6
10. L=22
11. FC=1000
12. FC=1000
13. VC=1100
14.VC=10.000
15. VC=800
16. TC=4400
17. TC=9000
18. TC=4600
19. AVC=12,5
20. ATC=13,75
21. AVC=20
22. ATC=13,6
23. AFC=3,7
24.ΔQ=60
25. ΔQ=230
26. ΔVC=3700
27. ΔVC=3000
28. ΔTC=3700
29.ΔTC=375
30. ΔVC=3500
31. ΔQ=100

Έστω ότι η Συνάρτηση Παραγωγής δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Q=100+4L.

1. Αν απασχολούνται 5 εργάτες τι ποσότητα αγαθών παράγουν;
2. Πόσοι εργάτες χρειάζονται για να παράγουν 200 τεμάχια προϊόντος;
3. Ποιο είναι το μέσο προϊόν του 10ου εργάτη;
4. Ποιο το οριακό προϊόν του 4ου εργάτη;


1. Q=120
2. L=25
3. AP=14
4. MP=4