Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες, παράγει 50 μονάδες προϊόντος. Αν η επιχείρηση προσλάβει τρεις εργαζόμενους, το οριακό προϊόν γίνεται 20 μονάδες, ενώ αν προσλάβει δυο επιπλέον εργάτες το μέσο προϊόν γίνεται 12 μονάδες.

  1. Να βρεθεί ο αριθμός των εργατών που θα πρέπει να απασχολεί η επιχείρηση για να παράγει 90 μονάδες προϊόντος.
  2. Όταν εργάζονται 9 εργάτες, ποια ποσότητα αγαθών παράγει η επιχείρηση;
  3. Αν ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής είναι η εργασία και η αμοιβή της είναι 100 ευρώ, τότε ποιο είναι το μέσο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο επίπεδο των έξι εργατών;

 

1. L=7

2. Q=115

3. AVC=8.57