Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί έναν άγνωστο αριθμό εργαζομένων, το συνολικό προϊόν είναι 10 μονάδες. Αν προσλάβει πέντε ακόμα εργάτες, το συνολικό προϊόν αυξάνεται κατά έξι μονάδες και το μέσο μεταβλητό κόστος γίνεται 5 ευρω. Αν προσλάβει ακόμα τέσσερις εργάτες, το μεταβλητό κόστος γίνεται 120 μονάδες και το οριακό κόστος 10 μονάδες. Μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής είναι η εργασία και η αμοιβή της είναι 10 ευρώ.

 

Να υπολογιστεί το μεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 18 μονάδες προϊόντος.

VC=100