Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=400-2P και QS=200+2P

  1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
  2. Σε ποια τιμή έχουμε έλλειμμα 100 μονάδες.
  3. Σε ποια τιμή έχουμε πλεόνασμα 200 μονάδες.
  4. Να υπολογίσετε το έλλειμμα στην τιμή των 40 ευρώ.
  5. Να υπολογίσετε το πλεόνασμα στην τιμή των 60 ευρώ.

 

Περισσότερα...

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=800-2P και QS=400+2P.
1.    Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
2.    Αν λόγω αύξησης του εισοδήματος η ζήτηση αυξηθεί κατά 50% και λόγω αύξησης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά μεταβληθεί κατά 50%, να βρεθεί η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας.

Περισσότερα...

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=1000-10P και QS=400+10P

  1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
  2. Αν επιβληθεί ανωτάτη τιμή PE-PA= 20 ευρώ, να βρεθεί το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά και το ΄΄καπέλο΄΄, αν η προσφερόμενη ποσότητα γίνεται αντικείμενο μαύρης αγοράς στο σύνολο της.


1.    PE=30 και QE=700
2.    QD- QS= 400,  καπέλο=P’ –PA=40