Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=100-4P και QS=P.

Αν επιβληθεί ανώτατη τιμή PA, το καπέλο είναι ίσο με P’-PA=12,5. Να βρείτε την ανώτατη τιμή PA και το έλλειμμα που εμφανίζεται στην αγορά. Η προσφερόμενη ποσότητα γίνεται αντικείμενο μαύρης αγοράς στο σύνολο της.


Ανώτατη τιμή PA=10, έλλειμμα= QD- QS= 50