Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=800-2P και QS=400+2P.
1.    Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
2.    Αν λόγω αύξησης του εισοδήματος η ζήτηση αυξηθεί κατά 50% και λόγω αύξησης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά μεταβληθεί κατά 50%, να βρεθεί η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας.1.    PE=100 και QE=600
2.    PE΄=250 και QE΄=450