Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=1000-10P και QS=400+10P

  1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
  2. Αν επιβληθεί ανωτάτη τιμή PE-PA= 20 ευρώ, να βρεθεί το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά και το ΄΄καπέλο΄΄, αν η προσφερόμενη ποσότητα γίνεται αντικείμενο μαύρης αγοράς στο σύνολο της.


1.    PE=30 και QE=700
2.    QD- QS= 400,  καπέλο=P’ –PA=40