Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD=400-2P και QS=200+2P

  1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
  2. Σε ποια τιμή έχουμε έλλειμμα 100 μονάδες.
  3. Σε ποια τιμή έχουμε πλεόνασμα 200 μονάδες.
  4. Να υπολογίσετε το έλλειμμα στην τιμή των 40 ευρώ.
  5. Να υπολογίσετε το πλεόνασμα στην τιμή των 60 ευρώ.

 

 

1.    Pε=50, Qε=300
2.    P=25
3.    P=100
4.    Έλλειμμα: 40 μονάδες
5.    Πλεόνασμα: 40 μονάδες