Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Δίνονται οι καμπύλες προσφοράς Q=20+4P και Q=50+2P δυο επιχειρήσεων Α και Β αντίστοιχα. Στην τιμή των 20 ευρώ, ποια από τις δυο επιχειρήσεις έχει τη μεγαλύτερη ελαστικότητα προσφοράς;

 

Περισσότερα...

 Δίδεται πίνακας προσφοράς επιχείρησης σε  βραχυχρόνια περίοδο.

 

Συνδυασμοί

P

Qs

Α

50

100

Β

75

140

Γ

100

160

 

Όταν παράγονται 100 μονάδες προϊόντος, το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 50 ευρώ.

Ζητείται:                                           

1.  Το μεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής του παραπάνω πίνακα.  

Περισσότερα...

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά είναι 24 ευρώ, να βρεθεί ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της.

Περισσότερα...