Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 Δίδεται πίνακας προσφοράς επιχείρησης σε  βραχυχρόνια περίοδο.

 

Συνδυασμοί

P

Qs

Α

50

100

Β

75

140

Γ

100

160

 

Όταν παράγονται 100 μονάδες προϊόντος, το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 50 ευρώ.

Ζητείται:                                           

1.  Το μεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής του παραπάνω πίνακα.  

 

2.  Ο αριθμός των εργατοωρών  σε κάθε επίπεδο προσφερομένων ποσοτήτων αν η αμοιβή της εργασίας είναι 10 ευρώ και ο κάθε εργαζόμενος εργάζεται 8 ώρες ημερησίως. Κατά τη λύση, να ληφθεί υπόψη ότι το 50% του μεταβλητού κόστους αφορά το εργατικό κόστος.

 

1. VCA= 5000, VCB= 8000, VCΓ=  10.000.

2. Εργ/ωρεςΑ= 2000, Εργ/ωρεςΒ= 3200, Εργ/ωρεςΓ= 4000.