Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά είναι 24 ευρώ, να βρεθεί ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της.

 

 

Συνδυασμοί

Q

VC

AVC

MC

Α

0

;

#

#

Β

4

24

;

6

Γ

10

48

4.8

;

Δ

18

72

4

3

Ε

24

;

4

4

Ζ

27

120

4.4

8

Η

29

144

4.9

;

Θ

30

168

5.6

24

 

VCA=0, AVCB=6, MCΓ=4, VCΕ=96, MCΗ=12.

Η επιχείρηση αν έχει ΄΄ λάβει ΄΄ τιμή από την αγορά 24 ευρώ για να maxΠ θα πρέπει να παράγει και να προσφέρει 30 μονάδες προϊόντος.