Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Έστω ότι η καμπύλη ζήτησης ενός Χ δίνεται από τον τύπο QD= 600-3P. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, όταν η τιμή αυξηθεί από 50 σε 100 ευρώ.

Περισσότερα...

Έστω ότι η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 200 κιλά. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 20% και η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 0,5, να βρεθεί η ποσότητα που θα ζητάνε τελικά οι καταναλωτές.

Περισσότερα...

 Έστω ότι η αρχική ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 1000 κιλά. Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί κατά 5%, ΕD=-2 και κατόπιν αυξηθεί το εισόδημα κατά 10%, ΕΥ=2, να βρεθεί η ποσότητα που θα ζητείται τελικά από τους καταναλωτές.

Περισσότερα...