Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Όταν η τιμή του αγαθού Χ είναι P1, η ζητούμενη ποσότητα είναι 450 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί κατά 50% και η ΕD=-2, να βρεθεί ποια πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, ώστε οι καταναλωτές να ζητάνε την αρχική ποσότητα του αγαθού. Δίνεται η ΕΥ=2.

Περισσότερα...

Έστω ότι η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 100 κιλά. Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί κατά 20%, ΕD=-2, να βρεθεί ποια πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, ώστε η τελική συνολική δαπάνη των καταναλωτών να είναι ίση με την αρχική. Δίνεται η ΕΥ=2.

Περισσότερα...