Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

 

Έστω η αγορά ενός αγαθού στην οποία συμμετέχουν δυο καταναλωτές Α και Β, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις είναι QDΑ =100 -2P  και QDβ =60 -0,5P.

  1. Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης.
  2. Να γίνουν οι πίνακες ζήτησης των δυο καταναλωτών καθώς και οι πίνακας της αγοραίας ζήτησης του αγαθού, όταν το P είναι 10, 20, 30 ,40.

Περισσότερα...

Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 25 ευρώ, ζητούνται 100.000 κιλά από το αγαθό αυτό. Όταν η τιμή του αγαθού αυξηθεί στα 30 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται στα 60.000 κιλά. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και να χαρακτηριστεί η ζήτηση.

Περισσότερα...