Σφυρής Παναγιώτης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Οικονομολόγος/Εκπαιδευτικός

Πανεπιστημιακά

Προετοιμασία ΑΟΘ

 

 

Media

    Music        Videos          Links

  

Οικονομικά Σταυρόλεξα

 

 

Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 100 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με 500 κιλά και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -2. Αν η τιμή αυξηθεί κατά 10%, να υπολογίσετε τη ποσοστιαία μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

.

Περισσότερα...

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 600 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι 300 κιλά και η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 2. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί στα 800 ευρώ, να βρεθεί η ποσότητα που θα ζητείται τελικά από τους καταναλωτές.

Περισσότερα...

Το εισόδημα ενός καταναλωτή από 2000 ευρώ αυξήθηκε σε 2500 ευρώ. Αν  η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι 0,5, να βρείτε κατά ποιο ποσοστό θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού αυτού.

Περισσότερα...